ისტორიის ახალი სახელმძღვანელოები

სიახლეები


07
ივლისი

ისტორიის ახალი სახელმძღვანელოები

 

მომავალი სასწავლო წლიდან V-VI  კლასებმა ისტორიის  ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოები უნდა მიიღონ. „არტანუჯის“ ავტორთა ცნობილი გუნდი (როინ მეტრეველი და ბუბა კუდავა) გთავაზობთ მაღალი დონის ახალ სასწავლო წიგნებს, რომლებიც მასწავლებლებისა და ექსპერტების მოსაზრებების გათვალისწინებით შევსებულია მეთოდურად გამართული,  მოსწავლეთათვის მისაღები, ახალი, მრავალფეროვანი, საინტერესო მასალით: რუკებითა და ფოტო-ილუსტრაციებით.

 

მხარეთმცოდნეობით პრინციპზე აგებული წიგნები მოიცავს ინფორმაციას ეთნოგრაფიული კუთხეების, ქვეყნისა და მისი მხარეების ისტორიის, ბუნებრივი და ყოფითი გარემოს, ტრადიციების, წეს-ჩვეულებების შესახებ. ახალი წიგნები, რომელიც მთლიანად ეყრდნობა წლების წინ მოქმედ სასკოლო სახელმძღვანელოს – „ჩვენი სამშობლოს მატიანე“ (ავტორები: როინ მეტრეველი, ბუბა კუდავა), გადამუშავებული და შევსებულია გიორგი გოცირიძის, ზურაბ ლაოშვილისა და თამილა ცაგარეიშვილის თანამონაწილეობით.

 

 

„ჩვენი საქართველო“ (V კლასი) – გაეცანი სახელმძღვანელოს ნახევარს

„ჩვენი საქართველო“ (V კლასი) – გაეცანი მასწავლებლის წიგნს

 

 

„ჩვენი საქართველო“ (VI კლასი) – გაეცანი სახელმძღვანელოს ნახევარს

„ჩვენი საქართველო“ (VI კლასი) – გაეცანი მასწავლებლის წიგნს


გაზიარება